Teknik Pembiakan Bahan Tanaman - Pemangkasan Akar Pada Semaian Keratan Atau Tut

Disini saya ingin berkongsi satu info yang dikongsi oleh ภูชิต พุทธาวุฒิไกร yang berkaitan dengan pemangkasan akar pada bebola tut dan semain keratan bagi menggalakkan pertumbuhan akar sisi.  Kebaikannya ialah apabila banyak akar serabut (secondary roots), pokok cepat membesar dan tak akan ada gumpalan akar berlilit dalam bunjut tut atau cup semaian.


Hujung akar utama dipotong (rajah kiri) untuk mengalakkan 
pertumbuhan akar isi (rajah kanan)Ada sesiapa boleh tolong 
alihbahasa tak?Potong akar utama yang baru tumbuh


Akar utama dipotong


Kesan - pertumbuhan akar sisi dengan banyak

Catatan:

Keterangan pada gambar adalah diberi berdasarkan kefahaman saya sahaja. 

Comments