Bagaimana Menyemai Keratan Pokok Tin (How To Root Figs) - VIDEO


Video menerangkan cara-cara untuk mebuat semaian keratan pokok tin.  Info termasuk penyediaan media keratan, pengurusan kelembapan (humidity) dan kelembapan media semaian.  Maklumat penting yang boleh dipetik dari video ini adalah seperti berikut:

1.  Cup plastik puteh digunakan untuk semaian untuk memudahkan pemantauan pertumbuhan akar.

2.  Penggunaan perlite dalam media untuk kawalan kelembapan dan serangan fungus gnats

3.  Kawalan penyakit didalam chamber pengawapan..

           Comments