Pemindahan Anak Pokok Ke Polybag - Persediaan Polybag

Apa kata Malik Yusof

Tip untuk newbies..

Org lama benda macam ini sudah ada hujung jari dia orang sahaja. Ini adalah peringatan kepada newbies.
Bila pindahkan anak semaian/tut ke polybag semua hujung/bucu dipenjuru bawah elok digunting untuk menjauhi air bertakung justeru dapat mengelakan medium menjadi masam yg boleh membuatkan akar mereput.

Pemindahan anak benih ke polybag


Potong setiap bucu (selebar 2 inci) polybag bagi memastikan
air siraman dapat mengeluar dengan baik


Polybag yang telah dipotong bucunyaComments