Perosak Buah Tin Masak..

Buah tin yang manis dan beraroma baik sangat disukai oleh beberapa binatang perosak jika tidak diawasi dengan baik.  Perosak / pemakan buah masak utama ialah tupai dan burung.

Burung

Dimakan tupai / plastik pembungkus
pun dikoyakkannya

Kaedah kawalan yang biasa digunakan oleh pengusaha untuk mengawal dari serangan perosak-perosak diatas ialah dengan membungkus menggunakan plastik pembungkus cederahati perkahwinan.  Walau bagaimanapun pembungkus seperti tidak menjadi masalah kepada tupai kerana pumbungkus itu sendiri boleh dikoyakkan olehnya.

Buah masak dibungkus dengan plastik pembungkus 
cenderahati perkahwinan.  Pembungkus ini juga
boleh mengawal dari serangan lalat buah (fruit flies)
Comments