Pembungkusan Keratan Tanpa Tanah (Bare Root Cutting) Untuk Penghantaran Ke Luar Negara

Penghantaran kekeluar negara pada kebiasaannya melalui kawalan yang ketat kerana kekuatiran masalah jangkitan penyakit dari tanah atau bahan media yang lain.   Sehuhungan dengan itu, kebanyakkannya negara mengsyaratkan dibersih dari sumber media tamana.  Bersama ini disertakan kaedah yang seharusnya dibuat jika ingin buat penghantaran keluar negara.  

Anak benih

Bersishkan dari bahan media
penaman

Rendam didalam racun kulat
berasaskan Cu

Trim akan utama yang 
berlebihan.  Batang anak juga
dipotong jika terlampau panjang

Keringkan diatas kain. Pastikan ianya
betul-kering sebelum di bungkus 
dengan tisu dapur

 Balut dengan "cling plastic" yang
digunakan untuk membungkus makanan

Sumber rujukan : Fig Malaysia

Comments