Varieti - Purple Jordan
Pengenalan Varieti

Varieti Mediterranian. Buah berwarna unggu kecoklatan dengan saiz yang besar (60-70 g), sangat manis dan produktif. Sangat sesuai dengan negara tropika seperti Malaysia. Daun besar

Comments