Sistem Pengeluaran - Pemangkasan

Tengok daripada batang utama yang ukuran diameter dan melebihi 30 cm, umur
pokok ini sudah menjangkau puluhan tahun

Comments