Pertumbuhan Pokok Tin

Semasa Menanam

64 hari kemudian (2 bulan)

Comments