Pembaikan : Media Semaian


Perlite
Hasil kajian ringkas yang dibuat oleh Saudara Muhammad Nizam Yahaya menunjukkan cocopeat + perlite adalah lebih baik berbanding dengan campuran peatmoss+perlite atau 100% sekam bakar.

Dalam kajian ini, penutup plastik tidak digunakan

Kadar nisbah yang disyorkan ialah 60% perlite dab 40%medium.  Bagi pokok yang besar (dalam pasu atau bekas tanaman lain), kadar yang disyorkan ialah 40% perlite dan 60% medium.Comments