Pembiakan : Cantuman Baji Z (Z graft)

Teknik cantuman banyak digunakan dalam pengeluaran benih anak pokok buah-buahan.  Teknik ini dapat mengandakan bahan tanaman dengan cepat bagi pokok-pokok yang susah untuk menghasilkan anak benih dengan menggunakan keratan ranting.  Teknik ini juga digunakan untuk mencantumkan matas tunas dari pokok yang diperlukan dengan pokok penanti yang mempunyai sifat tertentu seperti tahan kepada penyakit atau sistem pengakaran yang baik.  

Teknik ini juga boleh digunakan untuk membuat cantuman mata tunas daripada yang berciri baik dengan pokok penanti dari biji benih yang mempunyai sifat pengakaran yang baik.  Ianya juga boleh digunakan menjadikan satu pokok tin yang matang mempunyai cabang yang berlainan.

Kaedah membuat cantuman Z

Comments